20 พฤศจิกายน 2550

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมด้าน ICT

แหล่งข้อมูลด้าน eBook สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้ยังมีน้อยมาก หากพอจะมีอยู่บ้างก็เป็นเอกสาร eBook ประเภท PDF ไฟล์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมิใช่ eBook เสมือน Book ที่แท้จริง เป็นเพียงแค่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดอ่านได้เท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน eBook เราสามารถสร้างเอกสาร PDF เหล่านั้นให้กลายเป็น eBook 3 มิติที่สามารถเปิดอ่านได้เหมือนหนังสือทั่วไป สามารถพลิกหรือเปิดอ่านเอกสารได้ตามต้องการ สามารถเชื่อมโยงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถแทรกเสียง ภาพ เพลง และ Multimedia อื่นๆ ได้แล้วแต่จะออกแบบ (Design) ให้เป็นแบบใด มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น คาดว่าเร็วๆ นี้การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมด้าน ICT คงจะหลีกหนีไม่พ้นคำว่า eBook, eLearning, eNews, ePortfolio, eAlbum และสารพัด electronic อย่างแน่นอน โดยเฉพาะครู-อาจารย์ นักศึกษาผู้คงแก่เรียนและแสวงหา ให้เตรียมรับมือกับนวัตกรรมเหล่านี้กันแต่เนิ่นๆ นะ